preko 150 KM besplatna dostava

POSEBNA PONUDA

KONTAKT STRANA

CITY MOBIL d.o.o.
Ul Beogradska 25
76300 Bijeljina
BiH
055/209-778
055/207-514
info@citymobil.ba

 065 592 111

 city.mobil

CITY MOBIL d.o.o.
poslovna jedinica I. Sarajevo
Ul Karađorđeva 21A
71000 Sarajevo
BiH
057/340-666
citymobil.sarajevo@gmail.com

 061 792 199

 citymobil.sarajevo